Eesti Meistrivõistlused 2019

Внутренние / Международные /...
Аватара пользователя
Katran
Член клуба "Angler"
Сообщения: 6153
Зарегистрирован: 25 авг 2006, 20:12
Откуда: я здесь, я там, я везде...
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 129 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Katran » 10 мар 2019, 18:13

Eesti Meistrivõistlused 2019.

Meil on rõõm teatada,et 20-21 aprill Pärnu jõe kaldal stardib Eesti Meistrivõistluste esimene etapp – „SALMO CUP“. Eesti Meistrivõistlus koosneb neljast (4) etapist.Igat etappi võib korraldada sponsori/sponsorite toetusel ja etapi nimetusse lisada toetaja nimi/nimed. Eesti Meistrivõistluste korraldajateks on klubid „Angler“ ja „EFK“.Võistlused on avatud ja osaleda võivad kõik soovijad.Osalejate arvu piiranguks võib osutuda võistluse trassi pikkus,sel juhul võstlustele pääsemise eeliseks on kõikidel eelnevatel etappidel osalemine.Individuaal ja võistkondlik Eesti meister selgub peale viimast etappi,aluseks võetakse kolm (3) parima tulemusega etappi neljast(4).

1. Võistluse staatus
1.1 Võisteldakse sportlikus kalapüügis põhjaõngega (feederõngega) võistkondlikus ja individuaalarvestuses.
1.2 Igal etapil võib olla oma nimetus.
1.3 EM 2019 koosneb neljast (4) etapist . Iga etapp viiakse läbi kahes (2) voorus, millest iga voor kestab viis (5) tundi. Iga etapi voorud viiakse läbi kahel järjestikusel päeval. Igale etapile määratakse sündmuste reglement.
1.4 Iga etapi juhend määrab järgnevat:
- Kuupäeva, asukohta, veekogule ligipääsuinformatsiooni;
- Voorude kestvust ja võistluse üldreglementi;
- Treeningute võimalustest;
- Püüdmiseks keelatud ja kaalumisel mittearvestatavad kalaliigid ja vajadusel nende miinimummõõtmed;
- Kala säilitustaara piirangud;
- Söötade ja peibutiste piirangud;
- Osalemise finantstingimused;
- Muud korralduslikud küsimused.
1.5 Reklaami ja sümboolika paigaldus võisluspiirkonnas on lubatud ainult Korraldaja nõusolekul.
1.6 Kõikide võistlusetappide tulemused lähevad arvesse Eesti Feedersportlaste Reitingusse.
1.6.1 Eesti Feedersportlaste Reitingu arvestuse metoodika kirjeldus asub järgneval aadressil: viewtopic.php?f=29&t=2574
1.7 Võistlused viiakse läbi vastavalt rahvusvahelistele FIPS reeglitele (koos mõningate minimaalsete täiendustega, mis on kinnitatud kalastusklubi „Angler“ ja „EFK“ Spordinõukogu poolt. Reeglid: http://angler.ee/viewtopic.php?f=29&t=2572

2. Eesmärgid
2.1 Võistlussarja viiakse läbi Eesti kalastusspordi edendamise eesmärgil.
2.2 Spordivõistluste eesmärgid on:
2.2.1 Eesti tugevamate feedersportlaste väljaselgitamine Eesti Feedersportlaste Reitingu abil ja Eesti Rahvusliku Koondise moodustamine aastaks 2019, s.h. Maailmameistri võistluse tarbeks.
2.2.2 Kalastusspordi populariseerimine ja arendamine;
2.2.3 Kalastussportlaste võistlusoskuste arendamine.

3. Võistlusetappide toimumiskohad ja ajad:
20.04 - 21.04. - 1 Etapp Pärnu jõgi,“SALMO CUP“,korraldaja klubi „Angler“
18.05. - 19.05. - 2 Etapp Suur Emajõgi,lodjakoda, korraldaja klubi „EFK“
13.07. - 14.07. – 3 Etapp Kasari jõgi, korraldaja klubi „Angler“
07.09. - 08.09. – 4 Etapp Väike Emajõgi, korraldaja klubi „EFK“

3.1 Korraldajad jätavad endale õiguse muuta võistluste asukohti ja kuupäevi, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne võistluse toimumiskuupäeva.

4. Võstlejad
4.1 Võistlustest võivad osa võtta:
4.1.2 Kahest (2) võistlejast koosnevad võistkonnad (ilma soo- ega vanusepiiranguta), treener ja / või varuvõistleja, kes on registreerinud ennast EM võsitlusteks.
4.1.3 Individuaalvõistlejad, kes võistlevad ainult induviduaalarvestuses ja on registreerinud ennast EM võsitlusteks.
4.2. Võistlejad, kes on registreeritud meeskonnvõistlusteks osalevad ka individuaalarvestuses (2 arvestust: individuaal- ja võistkonnaarvestus)
4.3 Võstlejad, kes on registreeritud ühe võistkonnaliikmena ei tohi olla osa teisest võistkonnast kogu karikasarja kestvuse ajal.
4.4 2018.a. osavõtumaks eelregistreerimisega on 15 eurot ja 25 eurot kohapeal. Täpsemad juhised on toodud igas võistlusjuhendis.

5. Võitjate määramine
5.1 Individuaalvõistluse arvestuses võitjad määratakse neljast etapist (3) parima tulemusega võistlusetappide võistluspunktide summeerimise abil.
5.2 Võistkondliku arvestuse võitjad määratakse kõigi võiskonnaliikmete vahel neljast (3) parima tulemusega võistlusetappide võistluspunktide summeerimise abil.
5.3. EM võistluste auhinnafond moodustatakse kõikide ettappide osalustasude summast , kust arvestatakse maha korraldamiskulud. Sponsorlusauhindade olemasolul korraldaja võib vähendada auhinnafondi, kuid mitte üle auhindade väärtuse.

6. Võistluste korraldamine
6.1 Võistlusi korraldab kalastusklubid „Angler“ ja „EFK“ Spordinõukogu.
6.2 Spordinõukogu kontrollib võistluse läbiviimise korrektsust.
6.3 Spordinõukogu vastutusalad:
a) nimetab ametisse kohtunikke;
b) Kohtunike žürii roll;
c) vaidluste lahendamine;
d) võtlustulemuste kontroll;
6.4 Võitjate autasustamine.

Võistlussarjale registreerimine toimub Klubi Anger foorumis või saates e-meil efklubi@gmail.com


Чемпионат Эстонии 2019

Рады сообщить, что 20-21 апреля, на реке Пярну, стартует первый этап Чемпионата Эстонии - «SALMO CUP». Чемпионат Эстонии состоит из 4 этапов. Каждый этап может проходить при поддержке спонсоров, или спонсора и носить его название. Ответственность за организацию соревнований принимают на себя клубы: «ANGLER» и «EFK». Соревнования являются открытыми, в них могут принимать участие все желающие. Исключения составляют только ограничения по трассе. В таком случае, преимущество имеют спортсмены участвующие в чемпионате без пропусков. Выявление Чемпионов Эстонии в личном и командном зачете, состоится после последнего этапа. В зачет пойдут лучшие результаты 3 из четырех этапов.


1. Статус соревнований
1.1 Соревнования по спортивной ловле рыбы на донную удочку(фидер), среди команд и спортсменов.
1.2 Каждый этап может иметь свое название.
1.3 Серия соревнований ЧЭ 2019 проводится в четыре (4) этапа. Каждый этап проводится в два (2) тура по пять (5) часов каждый. Один тур одного этапа проводится в один день. Распорядок дня определяется регламентом каждого этапа.
1.4 Положение каждого этапа определяет:
- дату, место проведения соревнований, проезд к водоёму;
- продолжительность туров и общий регламент соревнований;
- возможность проведения тренировок;
- виды рыб, не принимаемые к взвешиванию и запрещенные к ловле, а также, при необходимости, их минимальные размеры;
- ограничения по таре для хранения рыбы;
- ограничения по насадке и прикормке;
- финансовые условия участия в соревнованиях;
- другие организационные вопросы.
1.5 Размещение рекламы и символики допускается только с разрешения организаторов соревнований.
1.6 Результаты всех этапов, идут в систему рейтинга- "Рейтинг Спортсменов по Фидерной Ловле" по ловле донной удочкой (фидером) в Эстонии.
1.6.1 Рейтинг Спортсменов по Фидерной Ловле и методика подcчета рейтинговых баллов: viewtopic.php?f=29&t=2574
1.7 Соревнования проводятся по международным правилам F.I.P.S., с дополнениями утвержденными клубами «ANGLER» и «EFK». Правила: http://angler.ee/viewtopic.php?f=29&t=2572


2. Цели и задачи
2.1 Спортивные соревнования проводятся с целью развития рыболовного спорта в Эстонии.
2.2 Задачами проведения спортивных соревнований являются:
2.2.1 выявление сильнейших спортсменов и их отбор, на основании "Рейтинга Фидерменов Эстонии", в спортивную сборную команды Эстонии для участия на международных соревнованиях от имени Эстонии, таких как- Чемпионат Мира
2.2.2 популяризация и развитие рыболовного спорта;
2.2.3 повышение спортивного мастерства рыболовов-спортсменов

3. Даты этапов и место проведения соревнований:
20.04 - 21.04. - 1 этап - Пярну,“SALMO CUP“, организатор клуб «ANGLER»
18.05. - 19.05. - 2 этап - Эмайыги, Лодьякода - организатор - клуб „EFK“
13.07. - 14.07. – 3 этап - Казари - организатор клуб «ANGLER»
07.09. - 08.09. – 4 этап - Вяйке-Эмайыги - организатор - клуб „EFK“

3.1 Организаторы оставляют за собой право о переносе места, или даты соревнований, не позднее, чем за неделю до даты
проведения соревнований.

4. Участники соревнований
4.1 В соревнованиях могут принимать участие:
4.1.2 Kоманды состоящие из двух (2) спортсменов (без ограничения по полу, возрасту), тренера и/ или одного запасного, зарегистрировавшиxся в соревнованиях кубка „ЧЭ-2019“.
4.1.3 Cпортсмены - личники, участвующие только в личном зачёте, зарегистрировавшиеся в соревнованиях „ЧЭ-2019“.
4.2. Спортсмены, зарегистрированные в составе команды, участвуют также и в личном зачете. (ведется 2 зачета: личный и командный
4.3 Спортсмены заявленные в составе одной команды, не имеют право принимать участие в составе другой команды, в течении всей серии соревнований.
4.4 В 2019-ом году вступительные взносы за участие в каждом этапе соревнований - 15 Евро при предварительной регистрации и 25 Евро на месте. Более конкретные инструкции указываются в Положении каждого этапа соревнований.


5. Определение победителей
5.1 В личном зачете победитель определяется по сумме очков (мест) четырех (3) этапов.
5.2 В командном зачете победитель определяется по сумме очков (мест) всех членов команды по четырем (3) этапам. Подсчет очков(мест) ведется согласно Правилам проведения соревнований.
5.3. Призовой фонд серии соревнований Чемпионата Эстонии составляют сборы вступительных взносов этапов серии за вычетом организационных расходов. При наличии спонсорской поддержки и предоставлении призов по результатам конкретного этапа, призовой фонд серии соревнований может быть уменьшен, но не более, чем на сумму предоставленных призов.

6. Организация соревнований
6.1 Организация соревнований входит в обязанности клубов «ANGLER» и «EFK».
6.2 «ANGLER» и «EFK» также осуществляют контроль за проведением соревнований.
6.3 В обязанности спортивных советов клуба входят:
а) назначение судей
б) исполнения функций судейской коллегии
в) разрешение споров
г) контроль результатов соревнований
6.4 Награждение победителей ценными призами

Регистрация команд и спорстменов :
a89

Аватара пользователя
Katran
Член клуба "Angler"
Сообщения: 6153
Зарегистрирован: 25 авг 2006, 20:12
Откуда: я здесь, я там, я везде...
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 129 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Katran » 10 мар 2019, 18:14

"TEAM SALMO"
German Sayapin
Oleg Nepomnjastsi
a89

Аватара пользователя
xo4ux
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 12:04
Откуда: Tallinn
Благодарил (а): 74 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение xo4ux » 11 мар 2019, 08:18

"ANGLING AREA FEEDER TEAM"
Deniss Tammert
Pjotr Lustsikov

Treener - Olga Lustsikova
Dont argue with an idiot! They bring You down to their level and beat You with experience!

alan2203
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 май 2017, 23:16
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение alan2203 » 11 мар 2019, 12:05

EFK / FISHMENS ESTONIA FEEDER TEAM

Denis Mežennõi
Alan Priidel

alan2203
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 май 2017, 23:16
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение alan2203 » 11 мар 2019, 12:15

Individuaal võistleja : Echtel-Erle Valk

com
Член клуба "Angler"
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 22:43
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение com » 11 мар 2019, 12:17

Team Maver-Vobler
Pavel Ivanov
Juri Sobolev

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 11 мар 2019, 13:10

EFK/Flagman Estonia Feeder Team

Mikk Alekõrs
Rauno Suurmäe

serz
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 июн 2018, 12:28
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение serz » 11 мар 2019, 13:35

FEEDER SPORT TEAM 1
Andrei Nusratov
Sergei Lagoda
Treener: Katerina Kloren

OskarRaud
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 авг 2015, 00:38
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение OskarRaud » 11 мар 2019, 16:58

Individuaal võistleja : Oskar Raudsepp

Raimond
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 20:19
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Raimond » 11 мар 2019, 20:20

Individuaal võistleja : Raimond Lass

Аватара пользователя
BOW289
Член клуба "Angler"
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 51 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 11 мар 2019, 20:47

"Team Vobla-Volzhanka"
Aleksei Krahman
Yury Fedorov
Robert Zulitov(reserv)
Natalja Krahman(trener)
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

RedDog
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 апр 2018, 12:58
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение RedDog » 12 мар 2019, 02:40

"Rapla Fishing Team"
Teet Aavik
Tarmo Kürsa

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 12 мар 2019, 20:26

EFK/Kalastussport Feeder Team

Marko Avsjukevits
Margus Järvsoo

Treener: Gristel Maidla

Dmitri
Член клуба "Angler"
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 20:59
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 42 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Dmitri » 12 мар 2019, 21:28

Sindi Team

Dmitri Strelnikov
Urmas Puju

Аватара пользователя
Äksi
Активный участник форума
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 22:37
Откуда: Тарту
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 50 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Äksi » 12 мар 2019, 23:20

ndividuaal Vladimir Morozov

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 13 мар 2019, 08:33

Tere, kui tahab kaasa tulla võistleja naine ja istuda oma mehe juures, kas näete sellest probleemi? Kui võistlejal on ka lisaks naisel ka treener!

Dmitri
Член клуба "Angler"
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 20:59
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 42 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Dmitri » 13 мар 2019, 20:52

Ma nüüd ei saanud äkki täpselt aru.Aga kui naine istub kõrval ,ei püia kala ega ei abistata,siis võib ju registreerida teiseks treeneriks ja olla sportlase sektoris ja reeglid täpselt reglamenteerivad mida treener tohib teha mida mitte.Treenerite arv võiskonna kohta pole reglamenteeritud.

Аватара пользователя
Katran
Член клуба "Angler"
Сообщения: 6153
Зарегистрирован: 25 авг 2006, 20:12
Откуда: я здесь, я там, я везде...
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 129 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Katran » 14 мар 2019, 18:33

Ищем судью, для обслуживания соревнований. Удобная возможность посмотреть процесс изнутри, для тех кто заинтересован в дальнейшем участии в фидерном спорте. Компенсация гарантируется. Желающих, просьба обращаться л/с.
a89

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 21 мар 2019, 09:08

Mis arvate ideest kui ei otsiks kohtunikke, saaks suunata kohtunikele kuluva raha auhinnafondi, sööda kontrolli teostasid üks liige efk st ja Angleriga?
Kohtunike leidmisega probleeme!

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 21 мар 2019, 09:30

Nii, aga väike muudatus, EFK saab tulla Laur Tammeorg kohtunikuks

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 22 мар 2019, 09:59

EÕL
Mati Bernhard
Enno Toomla

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 22 мар 2019, 15:10

EÕL
Mati Banhard
Enno Toomla

demez
Активный участник форума
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение demez » 22 мар 2019, 15:11

Individuaal
Martin Arm

Аватара пользователя
Павло
Активный участник форума
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 12 апр 2013, 11:30
Откуда: Таллинн
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение Павло » 22 мар 2019, 20:02

Pavlo Bozhenok
+372 55639606

fujin85
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 16:21
Контактная информация:

Eesti Meistrivõistlused 2019

Непрочитанное сообщение fujin85 » 23 мар 2019, 07:27

FEEDER SPORT TEAM 2
Andrei Antonov
Maksim Tširinovitš


Вернуться в «Соревнования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей