TOP 5 FISH 2019

Внутренние / Международные /...
Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 02 май 2019, 19:47

TOP 5.jpg


Registreerimine on alanud. Registreerimise kinnituseks tuleb tasuda osalemistasu ülekandega EE702200221030386078 Aleksei Krahman arvelduskontole. Maksmise sooritamisel palun selgitusse kirjutada " TOP 5 FISH " + nimi kelle eest makstakse. Osalemistasu: 25 EUR ( noored kuni 18 a. ja naised 20 EUR ). Stardimaks sisaldab elussööta ( 200g kärbseid ja 3 karpi usse ) ja 2 kg sööta. Eelregistreerimine lõppeb 29.05.2019. Auhinnad esimese, teise ja kolmanda koha eest. Auhinnad "Kõige suurem kala" , "kõige väiksem üldkaal" ja 13.koha eest. Kõikide osalejate vahel loositakse välja 7 auhinda. Täpsem informatsioon auhindadest tuleb hiljem.
Korraldajad: Robert Zulitov ja Aleksei Krahman
Peasponsor- Volzhanka
Sponsorid- Allvega, Angling Area, Vobler.ee ja meister Eestis-Sergei Krutnjak ( käsitöö söödakorvid )

Начинаем регистрацию. Регистрация действительна после перевода регистрационного взноса на следующий расчётный счёт: EE702200221030386078 Aleksei Krahman.
В платёжном поручении обязательно укажите " TOP 5 FISH "+ имя и фамилию участника за которого платится взнос. Стоимость за участие 25 EUR ( для молодых участников до 18-ти лет и для женщин 20 EUR ). В стоимость участия входит стартовый комплект наживка ( 200 гр.опарыша и 3 коробки червя ) и 2 кг прикормки. Предварительная регистрация заканчивается 29.05.2019. Призы за первое, второе и третье место. Приз за самую крупную рыбу, приз за самый маленький общий вес и за 13-ое место. Среди всех участников также будет разыграно семь призов в лотерею. Более подробная информация по призам будет предоставлена чуть позднее.
Организаторы соревнования: Роберт Зулитов и Алексей Крахман
Главный спонсор- Volzhanka
Спонсоры- Allvega, Angling Area, Vobler.ee и Сергей Крутняк мастер по изготовлению грузиков и кормушек в Эстонии.

Регламент/ Регламент
➢ 5:30-6:00 - Pегистрация/registreerimine
➢ 6:00-6:30 - Жеребьёвка/инструктаж/loosimine
➢ 6:30-8:00 - Подготовка сектора/ettevalmistusaeg sektorites
ettevalmistamine
➢ 8:00 - Старт/Start
➢ 13:00-14:00 Финиш/Lõpp
➢ 14:30-15:00 Взвешивание/ kaalumine
➢ 15:15-15:45 Подведение итогов/Tulemused ja Autasustamine

Kalapüügivõistluse TOP 5 FISH reeglid

1. Üldsätted

TOP 5 FISH on harrastuskalapüügivõistlus feererõngega. Käesoleva võisluse mõistes
feederõng on piiramatu pikkusega kalapüügiritv, mis on varustatud tamiili läbilaskvate rõngaste
ja kala võttu signaliseeriva ridvaotsaga (kviiveriga). Rakenduseks peab olema söödakorv ja
lipsul üheharuline konks. Rakenduste tüübid ja lipsu pikkus on piiramata. Kalapüük toimub ühe
ridva abil, varuritvade arv on piiramata.

2. Võistlusel osalejad

Võistluses saavad osaleda ainult eelregistreerunud ja võistluse osamaksu tasunud isikud.
Võistlejad peavad käituma korrektselt ja viisakalt
kohtunike ja teiste osalejate suhtes. Alkoholijoobes isikuid ei lubata võistlusele. Võisteljad
peavad tundma ja jälgima kalapüügieeskirju, ning koristama enda järel prügi. Võistluses võivad
osaleda nii kalastusportlased kui ka harrastuskalastajad.

3. Võistluse kohtunikud

Võistluse korda jälgib üks või rohkem kohtuniku. Kohtunik peab:
1. Selgelt tundma võistluse regleide
2. Vastama jooksvatele küsimustele ja lahendama vaidlusi
3. Jälgima võistlejate tegevusi võistluse ajal.
Kohtunikul on õigus teha märkusi kuni võistleja diskvalifitseerimiseni juhul, kui võistleja
tegevused lähevad vastuollu käesolevate reeglitega. Kohtunikul on õigus ennetähtaegselt
lõpetada võistlust, kui tekivad võistlust takistavad vääramatu jõud (näiteks, ilmastikuolud jms.).

4. Võistluse reglement

1. Võistlejate registreerimine 05:30 - 06:00
2. Võistlussektorite loosimine 06:00 - 06:30
3. Ettevalmistusaeg sektorites 06:30 - 08:00
4. Püügi algus 08:00
5. Püügi lõpetamine 13:00 - 14:00
6. Kaalumine 14:30 - 15:00
7. Võitjate autasustamine 5:15 - 15:45

4.1. Registreerimine
Võistleja peab kinnitama võistluses osalemise soovi võistluse korraldajale või kohtunikele
võistluse reglemendis määratud tähtajaks, kuid kindlasti enne loosimise lõppu (erandjuhtumitel).
Juhul, kui võistleja ei ole võistlusele ilmunud (ei kinnitanud oma osalemise soovi enne loosimise
lõppu) osalustasu ei tagastata.
Registreerimise käigus iga võistleja saab kätte võrdse peibutus- ning elussööda koguse.
Regitreerimisprotsessi ajal kuni loosimise alguseni võistlejal on lubatud ettevalmistada
peibutus- ning elussööta.

4.2. Loosimine
Loosimise ajal võistleja valib loosimise teel endale püügisektori numbri, mille fikseeritakse
kohtuniku poolt võistluse protokollis. Vajadusel, võistleja võib minna püügisektorisse kohe peale
oma püügisektori kättesaamist ilma loosimisprotsessi lõppuni ootamata.

4.3. Ettevalmistus
Ettevamistusaja jooksul võistleja võib tegeleda oma püügikoha ja varustuse ettevalmistamisega
(muru niitmine, sektori koristustööd, peibutus- ja elussööda ettevamistamine, põhja loodimine).
Põhja loodimist võib teostaga üksiganes millise ridvatüübiga (k.a. markerridvaga); on lubatud ka
söödakovi abil loodimine, juhul kui rakenduses ei ole kasutatud elus. Ettevalmistuse ajal on
keelatud söötmine. Ettevalmistusaja jooksul kohtunikud kontrolivad võistlejate peibutus- ja
elussöötasid.

4.4. Start
Peale Start signaali, võistleja võib alustada püügikoha ettesöötmist või koheselt alsutada
kalapüüki ilma eelneva ettesöötmiseta. Ettesöötmine võib toimuda konkuga varustatud
rakenduse abil. Kättesaadud kala paigutatakse sumpa, mille pikkus ei tohi olla lühem, kui 2.5m
(peamine eesmärk on kala elusana säilitamine kaalumise ajaks); või lastakse kohe tagasi vette.

4.5. Finiš
Stop signaale on kaks: kell 13:00 kalastussportlastele ja kell 14:00 harrastuskalastajatele.
Sellise erinevusega antakse harrastuskalastajatele rohkem võiduvõimalusi. Kalastussportlaseks
peetakse võistlejat, kes on regitreeritud EMV reitingus või on osalenud
feederpüügivõistlustel üle kahe korra 2017-2019a. perioodil (kaasarvatud).

4.6. Kaalumine
Kaalumist teostab kohtunk, korraldajate abil. Iga võistleja toob sumbas või muus taaras oma 5
suurimat võistluse ajal püütud kala. Võistleja ise otsustab millised kalad ta esitab kaalumiseks.
Kalad peavad olema elusad (rangelt soovitatav). Kui võistleja on püüdnud vähem 5 kala,siis
kalad ei esitatakse kaalumiseks. Peale kaalumisprotsessi lõppu (ja vaidluste puudumisel),
võistleja ise otsustab kas jätab kalad endale või laseb neid tagasi vette.Kaalumise tulemused
kantakse võistluse protokolli..

4.7. Autasustamine
Võitjaid autasustatakse võistluse protokolli alusel korraldaja poolt.
Autasustatakse kolm kõige suurema kogukaaluga võistlejat. Lisaks autasustatakse kõige
suurema kala püüdnud ja kõige väiksema kogukaaluga võistlejaid.

5. Peibutussööt

Registreerimisprotsessi ajal kõik võistlejad saavad samasuguse kaubamärgi ja kaaluga
peibutussööta. Teiste peibutussöötade kasutamine või lisamine on rangelt keelatud. On lubatud
lõhna- ning maitseainete lisamine peibutussöötadesse.
Peibutussööda kontrollimisel kohtunike poolt ei tohi selles sisalduda elussööta.

6. Elussööt

Igale osaleja saab korraldaja käest samasugust elussööta samas koguses (kärbsetõuk, uss).
Oma elussööta kohaletoomine ja kasutamine on keelatud. Erandina võib kasutada maisi
(mõistlukus koguses ja võistleja võib selle ise kaasa tuua).
Püügi ajal konksu otsas võib olla ainult käesolevates reeglites kirjeldatud koksusööt (elussööt
ja/või mais). Penoplast, kunstpeibutised jms on keelatud. Tirkude kasutamine on keelatud.

Muu
Kui võistleja lahkub mingil põhjusel sektorist, tema püügiraksendus peab olema veest
väljavõetud ja konks ei tohi olla vees.

Правила соревнования TOP 5 FISH

1.Общие положения

Соревнование TOP 5 FISH имеет статус любительского соревнования и подразумевает под
собой любительскую ловлю фидерной снастью. Любительская фидерная снасть - это
удилище (без ограничения размера), оснащённое пропускными кольцами, оборудованное
катушкой и сигнализирующей поклёвку сменной вершинкой(кивер).Оснасткой является
кормушка и один(одинарный) крючок на поводке. Виды оснасток используются любые,
длинна поводка - не ограничена. Ловля производится на одно удилище, запасных удилищ
может быть не ограниченное кол-во.

2.Участники соревнования

Участниками соревнований являются только лица, указанные в заявке на соревнование, т.е. зарегистрировавшись и оплативших стартовый взнос. Участники соревнований обязаны вести себя корректно, и сдержано по отношению к судье (судьям) и другим участникам, не допускать
появление в нетрезвом состоянии на соревновании, а так же знать и соблюдать Правила
любительского рыболовства. Участник соревнования обязан убрать за собой мусор, если
таковой имеется. Участником соревнования может быть, как спортсмен – рыболов, так и
рыболов – любитель.

3.Судьи

На соревновании будет присутствовать судья или судьи. Судья должен: 1.чётко знать
правила данного соревнования 2.решать возникающие вопросы и споры 3.контролировать
действия участников во время проведения соревнования. Судья имеет право сделать
замечание участнику, вплоть до дисквалификации, если он нарушает правила данного
соревнования. Судья имеет право остановить соревнование в виду форс-мажорных
обстоятельств (погодные условия и т. д. и т.п.).

4.Регламент соревнования

1.Регистрация участников 05.30 – 06.00
2.Жеребьёвка 06.00 – 06.30
3.Подготовка 06.30 – 08.00
4.Начало ловли (СТАРТ) 08.00
5.Конец ловли (ФИНИШ) 13.00 и 14.00
6.Взвешивание 14.30 – 15.00
7.Награждение победителей 15.15 – 15.45

4.1 Регистрация
По прибытию участника на место соревнования, он обязан подтвердить своё присутствие у
организаторов соревнования или судьи, в указанное время, но не позднее окончания
жеребьёвки (в исключительных случаях). В случае если участник не явился на
соревнование или опоздал (не явился на жеребьёвку), стартовый взнос не возвращается.
При регистрации на месте соревнования каждый участник получает одинаковое кол-во
прикормки и насадки. При прохождении регистрации участник имеет право заниматься
прикормкой и насадкой, до жеребьёвки.

4.2 Жеребьёвка
Во время жеребьёвки, участник получает номер сектора, который фиксируется в протоколе
у судьи. При необходимости участник может проследовать в свой сектор сразу после
жеребьёвки, не дожидаясь окончания общей жеребьёвки.

4.3 Подготовка
Во время подготовки участник может заниматься: подготовкой рабочего места - косьба,
расчистка сектора; подготовкой снастей; замесом прикормки; насадкой; также промером
глубины и дистанции ловли. Промер глубины и дистанции может осуществляться любым
типом удилищ (в т. ч. маркерным), пустой кормушкой или грузиком, не имея в оснастке
поводка с крючком. Закармливание точки лова во время подготовки – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Во
время подготовки у участника проверяется прикормка и насадка. Проверка осуществляется
судьёй.

4.4 Старт
После сигнала СТАРТ, участник может делать стартовый закорм, или начинать ловлю без
закорма, по выбору каждого участника. Стартовый закорм разрешается производить с
поводком и насадкой на крючке. Во время лова, выловленная рыба сохраняется в садке
не менее 2,5 м(главное условие- сохранить рыбу живой до взвешивания),или
выпускается(по желанию) обратно в воду.

4.5 Финиш
Сигнал ФИНИШ будет звучать в 13.00 и 14.00. В 13.00- для спортсменов, если таковые
будут. В 14.00- для всех остальных участников. Это сделано для того, чтобы за счёт форы
по времени в 1ч уравнять шансы на победу в соревновании. Спортсменом является
участник имеющий действующий рейтинг EMV или участвовавший в спортивных соревнованиях
по фидеру( не менее 2 ) с 2017-2019 год включительно.

4.6 Взвешивание
Взвешивание производит судья, и организаторы соревнования могут им в этом помогать.
Каждый участник на взвешивание приносит в садке(или другой таре) 5 самых больших
рыб(по мнению участника, которые он сам отбирает) в живом виде(строго желательно).
Если участник поймал меньше 5 рыб, соответственно это кол-во рыб не предъявляются на
взвешивание. Вся рыба после взвешивания(если не возникло спорных вопросов)
выпускается, или забирается по желанию участником. Все результаты заносятся в протокол
соревнования и по результатам выбираются победители.

4.7 Награждение
Награждение победителей производится организаторами соревнования при поддержке
спонсоров, на основании протокола соревнования. Победителями
являются участники, выловившие самый большой общий вес: 1,2,3 места, а также приз
«Самую крупную рыбу» и «За самый маленький улов».

5.Прикормка

Во время регистрации все участники получат одинаковую по весу и наименованию
прикормку. Использование других видов прикормки - различных круп и т.п.,
увеличивающих объём и уловистость прикормки - ЗАПРЕЩЕНО. Добавлять различные сухие
и жидкие аромы и аттрактанты - РАЗРЕШЕНО. Во время проверки прикормки, в прикормке
не должны присутствовать никакие виды из разрешённых насадок. После проверки
прикормки можно добавлять в неё все разрешённые виды насадки.

6. Насадка

Всем участникам будет выдана одинаковая насадка, а именно опарыш и червь и
одинакового кол-ва. Использование другой насадки – ЗАПРЕЩЕНО, исключение составляет
КУКУРУЗА в разумном кол-ве. Кукурузу участник должен приобрести самостоятельно.
Вовремя ловли на крючке должна находиться только насада, никаких посторонних вещей,
поднимающих насадку (пенопласт, иск. наживка и т.д. и т.п.) ото дна быть не должно.
Использование мормышки различных типов также ЗАПРЕЩЕНО.

П.С.Если во время ловли участнику нужно выйти из своего сектора, снасть на которую он
ловил, должна быть вытащена из воды и крючок на поводке не должен быть в воде.
Последний раз редактировалось BOW289 02 май 2019, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 02 май 2019, 19:49

Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
1. Robert Zulitov
2. Aleksei Krahman
3. Aleksander Nikitin
4. Jan Saks
5. Tarmo Saar
6. Pjotr Luštšikov
7. Sergei Viharev
8. Denis Mežennõi
9. Dmitri Schreitor
10. Rando Volkov
11. Valentin Tšuiko
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 04 май 2019, 10:25

12. Viktor Volkov
13. Alan Priidel
14. Andrey Turbin
15. Maksim Nikolajenko
16. Oleg Sokolov
17. Aleksandr Dikalenko
( uuendatud 04.05 kl.11:00/последнее обновление 04.05 в 11:00 )
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 05 май 2019, 15:20

18. Sergei Mihhailov
19. Andrei Antonov
20. Vitali Skiba
( uuendatud 05.05 kl.16:20/последнее обновление 05.05 в 16:20 )
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 08 май 2019, 20:13

21. Vladimir Morozov
22. Juri Fjodorov
23. Artjom Duradži
24. Vitali Gontšarov
25. Dmitri Gerasimovitš
26. Pjotr Povsten
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
( uuendatud 08.05 kl.21:00/последнее обновление 08.05 в 21:00 )
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
dendi
Сообщения: 610
Зарегистрирован: 01 авг 2011, 23:26
Откуда: Tartu
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 26 раз
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение dendi » 08 май 2019, 20:43

Deniss Tammert
Tel.: 55581820

Dmitri
Член клуба "Angler"
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 20:59
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 42 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение Dmitri » 08 май 2019, 22:14

Dmitri Strelnikov

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 09 май 2019, 17:12

TOP 5 FISH
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
( uuendatud 09.05 kl.18:00/последнее обновление 09.05 в 18:00 )
1. Robert Zulitov
2. Aleksei Krahman
3. Aleksander Nikitin
4. Jan Saks
5. Tarmo Saar
6. Pjotr Luštšikov
7. Sergei Viharev
8. Denis Mežennõi
9. Dmitri Schreitor
10. Rando Volkov
11. Valentin Tšuiko
12. Viktor Volkov
13. Alan Priidel
14. Andrey Turbin
15. Maksim Nikolajenko
16. Oleg Sokolov
17. Aleksandr Dikalenko
18. Sergei Mihhailov
19. Andrei Antonov
20. Vitali Skiba
21. Vladimir Morozov
22. Juri Fjodorov
23. Artjom Duradži
24. Vitali Gontšarov
25. Dmitri Gerasimovitš
26. Pjotr Povsten
27. Marina Semenets
28. Reimo Hrabrov
29. Deniss Tammert
30. Pavel Villanen
31. Dmitri Tihhomirov
32. Dmitri Strelnikov
33.Andrei Maslov
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

serz
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 июн 2018, 12:28
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение serz » 10 май 2019, 17:12

Sergei Lagoda

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение demez » 31 май 2019, 18:46

Info: Murule parkkimine keelatud!!!!!

Аватара пользователя
AndreiT
Член клуба "Angler"
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 14:00
Откуда: Tallinn
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 89 раз
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение AndreiT » 02 июн 2019, 09:24

+372 55985581


Вернуться в «Соревнования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя