2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Внутренние / Международные /...
demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 02 апр 2020, 18:58

Tere kõigile,
2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine on avatud:

Eesti Meistrivõistlus koosneb neljast (4) etapist.Igat etappi võib korraldada sponsori/sponsorite toetusel ja etapi nimetusse lisada toetaja nimi/nimed. Eesti Meistrivõistluste korraldajateks on klubid „Angler“ ja „EFK“.Võistlused on avatud ja osaleda võivad kõik soovijad.Osalejate arvu piiranguks võib osutuda võistluse trassi pikkus,sel juhul võstlustele pääsemise eeliseks on kõikidel eelnevatel etappidel osalemine.Individuaal ja võistkondlik Eesti meister selgub peale viimast etappi,aluseks võetakse kolm (3) parima tulemusega etappi neljast(4).

1. Võistluse staatus
1.1 Võisteldakse sportlikus kalapüügis põhjaõngega (feederõngega) võistkondlikus ja individuaalarvestuses.
1.2 Igal etapil võib olla oma nimetus.
1.3 EM 2020 koosneb neljast (4) etapist . Iga etapp viiakse läbi kahes (2) voorus, millest iga voor kestab viis (5) tundi. Iga etapi voorud viiakse läbi kahel järjestikusel päeval. Igale etapile määratakse sündmuste reglement.
1.4 Iga etapi juhend määrab järgnevat:
- Kuupäeva, asukohta, veekogule ligipääsuinformatsiooni;
- Voorude kestvust ja võistluse üldreglementi;
- Treeningute võimalustest;
- Püüdmiseks keelatud ja kaalumisel mittearvestatavad kalaliigid ja vajadusel nende miinimummõõtmed;
- Kala säilitustaara piirangud;
- Söötade ja peibutiste piirangud;
- Osalemise finantstingimused;
- Muud korralduslikud küsimused.
1.5 Reklaami ja sümboolika paigaldus võisluspiirkonnas on lubatud ainult Korraldaja nõusolekul.
1.6 Kõikide võistlusetappide tulemused lähevad arvesse Eesti Feedersportlaste Reitingusse.

1.7 Võistlused viiakse läbi vastavalt rahvusvahelistele FIPS reeglitele (koos mõningate minimaalsete täiendustega, mis on kinnitatud kalastusklubi „Angler“ ja „EFK“ Spordinõukogu poolt. Reeglid: https://drive.google.com/file/d/1LeC8oj ... e38OQWjZ3M
2. Eesmärgid
2.1 Võistlussarja viiakse läbi Eesti kalastusspordi edendamise eesmärgil.
2.2 Spordivõistluste eesmärgid on:
2.2.1 Eesti tugevamate feedersportlaste väljaselgitamine Eesti Feedersportlaste Reitingu abil ja Eesti Rahvusliku Koondise moodustamine aastaks 2020, s.h. Maailmameistri võistluse tarbeks.
2.2.2 Kalastusspordi populariseerimine ja arendamine;
2.2.3 Kalastussportlaste võistlusoskuste arendamine.

3. Võistlusetappide toimumiskohad ja ajad:
25.04 - 26.04. - 1 Etapp Pärnu jõgi,korraldaja klubi „Angler“
23.05. - 24.05. - 2 Etapp Suur Emajõgi,lodjakoda, korraldaja klubi „EFK“
25.07. - 26.07. – 3 Etapp ?????, korraldaja klubi „Angler“
15.08. - 16.08. – 4 Etapp ?????, korraldaja klubi „EFK“

3.1 Korraldajad jätavad endale õiguse muuta võistluste asukohti ja kuupäevi, kuid mitte hiljem kui üks nädal enne võistluse toimumiskuupäeva.

4. Võstlejad
4.1 Võistlustest võivad osa võtta:
4.1.2 Kahest (2) võistlejast koosnevad võistkonnad (ilma soo- ega vanusepiiranguta), treener ja / või varuvõistleja, kes on registreerinud ennast EM võsitlusteks.
4.1.3 Individuaalvõistlejad, kes võistlevad ainult induviduaalarvestuses ja on registreerinud ennast EM võsitlusteks.
4.2. Võistlejad, kes on registreeritud meeskonnvõistlusteks osalevad ka individuaalarvestuses (2 arvestust: individuaal- ja võistkonnaarvestus)
4.3 Võstlejad, kes on registreeritud ühe võistkonnaliikmena ei tohi olla osa teisest võistkonnast kogu karikasarja kestvuse ajal.
4.4 2020.a. osavõtumaks eelregistreerimisega on 25eurot ja 30 eurot kohapeal. Täpsemad juhised on toodud igas võistlusjuhendis.

5. Võitjate määramine
5.1 Individuaalvõistluse arvestuses võitjad määratakse neljast etapist (3) parima tulemusega võistlusetappide võistluspunktide summeerimise abil.
5.2 Võistkondliku arvestuse võitjad määratakse kõigi võiskonnaliikmete vahel neljast (3) parima tulemusega võistlusetappide võistluspunktide summeerimise abil.
5.3. EM võistluste auhinnafond moodustatakse kõikide ettappide osalustasude summast , kust arvestatakse maha korraldamiskulud. Sponsorlusauhindade olemasolul korraldaja võib vähendada auhinnafondi, kuid mitte üle auhindade väärtuse.

6. Võistluste korraldamine
6.1 Võistlusi korraldab kalastusklubid „Angler“ ja „EFK“ Spordinõukogu.
6.2 Spordinõukogu kontrollib võistluse läbiviimise korrektsust.
6.3 Spordinõukogu vastutusalad:
a) nimetab ametisse kohtunikke;
b) Kohtunike žürii roll;
c) vaidluste lahendamine;
d) võtlustulemuste kontroll;
6.4 Võitjate autasustamine.

Võistlussarjale registreerimine toimub Eesti Feederdajate klubi facebooki lehel või saates e-mail efklubi@gmail.com

Registreerimine : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... S1nsvQpz_k

Чемпионат Эстонии 2019

Чемпионат Эстонии состоит из 4 этапов. Каждый этап может проходить при поддержке спонсоров, или спонсора и носить его название. Ответственность за организацию соревнований принимают на себя клубы: «ANGLER» и «EFK». Соревнования являются открытыми, в них могут принимать участие все желающие. Исключения составляют только ограничения по трассе. В таком случае, преимущество имеют спортсмены участвующие в чемпионате без пропусков. Выявление Чемпионов Эстонии в личном и командном зачете, состоится после последнего этапа. В зачет пойдут лучшие результаты 3 из четырех этапов.

1. Статус соревнований
1.1 Соревнования по спортивной ловле рыбы на донную удочку(фидер), среди команд и спортсменов.
1.2 Каждый этап может иметь свое название.
1.3 Серия соревнований ЧЭ 2020 проводится в четыре (4) этапа. Каждый этап проводится в два (2) тура по пять (5) часов каждый. Один тур одного этапа проводится в один день. Распорядок дня определяется регламентом каждого этапа.
1.4 Положение каждого этапа определяет:
- дату, место проведения соревнований, проезд к водоёму;
- продолжительность туров и общий регламент соревнований;
- возможность проведения тренировок;
- виды рыб, не принимаемые к взвешиванию и запрещенные к ловле, а также, при необходимости, их минимальные размеры;
- ограничения по таре для хранения рыбы;
- ограничения по насадке и прикормке;
- финансовые условия участия в соревнованиях;
- другие организационные вопросы.
1.5 Размещение рекламы и символики допускается только с разрешения организаторов соревнований.
1.6 Результаты всех этапов, идут в систему рейтинга- "Рейтинг Спортсменов по Фидерной Ловле" по ловле донной удочкой (фидером) в Эстонии.

1.7 Соревнования проводятся по международным правилам F.I.P.S., с дополнениями утвержденными клубами «ANGLER» и «EFK». Правила: https://drive.google.com/file/d/1LeC8oj ... e38OQWjZ3M

2. Цели и задачи
2.1 Спортивные соревнования проводятся с целью развития рыболовного спорта в Эстонии.
2.2 Задачами проведения спортивных соревнований являются:
2.2.1 выявление сильнейших спортсменов и их отбор, на основании "Рейтинга Фидерменов Эстонии", в спортивную сборную команды Эстонии для участия на международных соревнованиях от имени Эстонии, таких как- Чемпионат Мира
2.2.2 популяризация и развитие рыболовного спорта;
2.2.3 повышение спортивного мастерства рыболовов-спортсменов

3. Даты этапов и место проведения соревнований:
25.04 - 26.04. - 1 этап - Пярну, организатор клуб «ANGLER»
23.05. - 24.05. - 2 этап - Эмайыги, Лодьякода - организатор - клуб „EFK“
25.07. - 26.07. – 3 этап - ??? - организатор клуб «ANGLER»
15.08. - 16.08. – 4 этап - ?????- организатор - клуб „EFK“

3.1 Организаторы оставляют за собой право о переносе места, или даты соревнований, не позднее, чем за неделю до даты
проведения соревнований.

4. Участники соревнований
4.1 В соревнованиях могут принимать участие:
4.1.2 Kоманды состоящие из двух (2) спортсменов (без ограничения по полу, возрасту), тренера и/ или одного запасного, зарегистрировавшиxся в соревнованиях кубка „ЧЭ-2019“.
4.1.3 Cпортсмены - личники, участвующие только в личном зачёте, зарегистрировавшиеся в соревнованиях „ЧЭ-2020“.
4.2. Спортсмены, зарегистрированные в составе команды, участвуют также и в личном зачете. (ведется 2 зачета: личный и командный
4.3 Спортсмены заявленные в составе одной команды, не имеют право принимать участие в составе другой команды, в течении всей серии соревнований.
4.4 В 2020-ом году вступительные взносы за участие в каждом этапе соревнований - 25 Евро при предварительной регистрации и 30 Евро на месте. Более конкретные инструкции указываются в Положении каждого этапа соревнований.

5. Определение победителей
5.1 В личном зачете победитель определяется по сумме очков (мест) четырех (3) этапов.
5.2 В командном зачете победитель определяется по сумме очков (мест) всех членов команды по четырем (3) этапам. Подсчет очков(мест) ведется согласно Правилам проведения соревнований.
5.3. Призовой фонд серии соревнований Чемпионата Эстонии составляют сборы вступительных взносов этапов серии за вычетом организационных расходов. При наличии спонсорской поддержки и предоставлении призов по результатам конкретного этапа, призовой фонд серии соревнований может быть уменьшен, но не более, чем на сумму предоставленных призов.

6. Организация соревнований
6.1 Организация соревнований входит в обязанности клубов «ANGLER» и «EFK».
6.2 «ANGLER» и «EFK» также осуществляют контроль за проведением соревнований.
6.3 В обязанности спортивных советов клуба входят:
а) назначение судей
б) исполнения функций судейской коллегии
в) разрешение споров
г) контроль результатов соревнований
6.4 Награждение победителей ценными призами

Регистрация команд и спорстменов :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... S1nsvQpz_k

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 08 апр 2020, 20:03

Registreerinute nimekiri.
Nimekiri täieneb pidevalt!!

Võistkonnad

Flagman Estonia-EFK
Mikk Alekõrs
Oskar Raudsepp
treener Mari-Liis Traksmann

Team Salmo /EFK
Denis Mežennõi
Alan Priidel
treener Maksim Tubin,Laur Tammeorg
varutreener Eerika Paumets

EFK/Feeder Concept
Sander Tassa

Sindi Team
Dmitri Strelnikov
Urmas Puju

Individuaal

Raimond Lass
Marino Pukki

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 16 апр 2020, 05:19

Võistkonnad

1.Flagman Estonia-EFK
Mikk Alekõrs
Oskar Raudsepp
treener Mari-Liis Traksmann

2.Team Salmo /EFK
Denis Mežennõi
Alan Priidel
treener Maksim Tubin,Laur Tammeorg
varutreener Eerika Paumets

3.EFK/Feeder Concept
Sander Tassa
Mikk Rohtla
Treener Ain Rohtla

4.Sindi Team
Dmitri Strelnikov
Urmas Puju

5.EFK/Kalastussport Feeder Team
Rauno Suurmäe
Marko Avsjukeevits
Treener Madis Pärn

6.AnglingArea.com Feeder Team
Pjotr Lustsikov
Deniss Tammert
Treener Olga Lustsikova

7.Mulgid
Kert Salak
Siim Mangelsoo

8."Team Volzhanka-Dunaev"
Aleksei Krahman
Yury Fedorov
Treener Natalja Krahman,Robert Zulitov ( reserv )

9.Vobler /EFK Feeder Team
Ivo Venig
Hanno Veldemann

Individuaal

1.Raimond Lass
2.Marino Pukki
3.Vladimir Morozov Treener;Juri Fesak

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 16 апр 2020, 05:26

Registreerimine lõppeb 1.Mai

seoses eriolukorraga 1.Etapp Pärnu, lükkub viimaseks etapiks, kuupäev täpsustamisel

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 29 апр 2020, 07:12

Registreerinute nimekiri.
Nimekiri täieneb pidevalt!!

NB❗❗❗❗ PALUN LUGEGE REGISTREERIMIS VORM HOOLIKALT LÄBI,REGISTREERIDA TULEB IGA INIMENE ERALDI❗❗❗❗

Võistkonnad

1.Flagman Estonia-EFK
Mikk Alekõrs
Oskar Raudsepp
treener Mari-Liis Traksmann

2.Team Salmo /EFK
Denis Mežennõi
Alan Priidel
treener Maksim Tubin,Laur Tammeorg
varutreener Eerika Paumets

3.EFK/Feeder Concept
Sander Tassa
Mikk Rohtla
Treener Ain Rohtla

4.Sindi Team
Dmitri Strelnikov
Urmas Puju

5.EFK/Kalastussport Feeder Team
Rauno Suurmäe
Marko Avsjukeevits
Treener Madis Pärn

6.AnglingArea.com Feeder Team
Pjotr Lustsikov
Deniss Tammert
Treener Olga Lustsikova

7.Mulgid
Kert Salak
Siim Mangelsoo

8."Team Volzhanka-Dunaev"
Aleksei Krahman
Yury Fedorov
Treener Natalja Krahman,Robert Zulitov ( reserv )

9.Vobler /EFK Feeder Team
Ivo Venig
Hanno Veldemann

10,Digiangler
Toomas Mirka
Aarne Pärn treener:Triinu Kaarmäe

11.Angler/EFK kalastus.eu
Martin Arm
Juri Sobolev
treener Dmitri Sofjin

12.Tartu KSK
Veljo Sarapuu
Jaak Visnapuu

13.SEAL Team
Maksim Nikolajenko
Dmitri Schreitor

14. Feeder Sport Team 2
Andrei Antonov
Maksim Tširinovitš

15.Feeder Sport Team
Andrei Nusratov
Sergei Lagoda
Treener:Katerina Kloren

16.Turbokilpkonn Racing Team/EFK
Marko Laanesaar
Gevert Meite
treener:Margot Laanesaar

17.EÕL
Mati Banhard
Enno Toomla

Individuaal

1.Raimond Lass
2.Marino Pukki
3.Vladimir Morozov Treener;Juri Fesak
4.Pavlo Bozhenok
5.Priit Schnur

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 04 май 2020, 11:01

Kahjuks lükkub suure tõenäosusega ka teine etapp teadmata ajaks edasi!
Taotlus on esitatud, lootust ei antud!
Hoiame kursis!

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 17 май 2020, 11:12

Lõplik nimekiri!!


Võistkonnad

1.Flagman Estonia-EFK
Mikk Alekõrs
Oskar Raudsepp
treener Mari-Liis Traksmann

2.Team Salmo /EFK
Denis Mežennõi
Alan Priidel
treener Maksim Tubin,Laur Tammeorg
varutreener Eerika Paumets

3.EFK/Feeder Concept
Sander Tassa
Mikk Rohtla
Treener Ain Rohtla

4.Sindi Team
Dmitri Strelnikov
Urmas Puju

5.EFK/Kalastussport Feeder Team
Rauno Suurmäe
Marko Avsjukeevits
Treener Madis Pärn

6.AnglingArea.com Feeder Team
Pjotr Lustsikov
Deniss Tammert
Treener Olga Lustsikova

7.Mulgid
Kert Salak
Siim Mangelsoo

8."Team Volzhanka-Dunaev"
Aleksei Krahman
Yury Fedorov
Treener Natalja Krahman,Robert Zulitov ( reserv )

9.Vobler /EFK Feeder Team
Ivo Venig
Hanno Veldemann

10,Digiangler
Toomas Mirka
Aarne Pärn treener:Triinu Kaarmäe

11.Angler/EFK kalastus.eu
Martin Arm
Juri Sobolev
treener Dmitri Sofjin

12.Tartu KSK
Veljo Sarapuu
Jaak Visnapuu

13.SEAL Team
Maksim Nikolajenko
Dmitri Schreitor

14. Feeder Sport Team 2
Andrei Antonov
Maksim Tširinovitš

15.Feeder Sport Team
Andrei Nusratov
Sergei Lagoda
Treener:Katerina Kloren

16.Turbokilpkonn Racing Team/EFK
Marko Laanesaar
Gevert Meite
treener:Margot Laanesaar

17.EÕL
Mati Banhard
Enno Toomla

Individuaal

1.Raimond Lass
2.Marino Pukki
3.Vladimir Morozov Treener;Juri Fesak
4.Pavlo Bozhenok
5.Priit Schnur
6.Robert Zulitov

demez
Активный участник форума
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 15:32
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 33 раза
Контактная информация:

2020 Feederpüügi Eesti Meistrivõistlustele registreerimine

Непрочитанное сообщение demez » 24 май 2020, 22:13

Lõplik nimekiri!!


Võistkonnad

1.Flagman Estonia-EFK
Mikk Alekõrs
Oskar Raudsepp
treener Mari-Liis Traksmann

2.Team Salmo /EFK
Denis Mežennõi
Alan Priidel
treener Maksim Tubin,Laur Tammeorg
varutreener Eerika Paumets

3.EFK/Feeder Concept
Sander Tassa
Mikk Rohtla
Treener Ain Rohtla

4.Sindi Team
Dmitri Strelnikov
Urmas Puju

5.EFK/Kalastussport Feeder Team
Rauno Suurmäe
Marko Avsjukeevits
Treener Madis Pärn

6.AnglingArea.com Feeder Team
Pjotr Lustsikov
Deniss Tammert
Treener Olga Lustsikova

7.Mulgid
Kert Salak
Siim Mangelsoo

8."Team Volzhanka-Dunaev"
Aleksei Krahman
Yury Fedorov
Treener Natalja Krahman,Robert Zulitov ( reserv )

9.Vobler /EFK Feeder Team
Ivo Venig
Hanno Veldemann

10,Digiangler
Toomas Mirka
Aarne Pärn treener:Triinu Kaarmäe

11.Team VOBLER ANGLER/EFK
Martin Arm
Juri Sobolev
treener Dmitri Sofjin

12.Tartu KSK
Veljo Sarapuu
Jaak Visnapuu

13.SEAL Team
Maksim Nikolajenko
Dmitri Schreitor

14. Feeder Sport Team 2
Andrei Antonov
Maksim Tširinovitš

15.Feeder Sport Team
Andrei Nusratov
Sergei Lagoda
Treener:Katerina Kloren

16.Turbokilpkonn Racing Team/EFK
Marko Laanesaar
Gevert Meite
treener:Margot Laanesaar

17.EÕL
Mati Banhard
Enno Toomla

Individuaal

1.Raimond Lass
2.Marino Pukki
3.Vladimir Morozov Treener;Juri Fesak
4.Pavlo Bozhenok
5.Priit Schnur
6.Robert Zulitov
Top


Вернуться в «Соревнования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей