TOP 5 FISH 2020

Внутренние / Международные /...
Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 19 июн 2020, 17:41

Registreerimine on alanud. Registreerimise kinnituseks tuleb tasuda osalemistasu ülekandega EE712200001104564784 Aleksei Krahman arvelduskontole. Maksmise sooritamisel palun selgitusse kirjutada " TOP 5 FISH " + nimi kelle eest makstakse+ kuupäev millal võistlete. Võistlus toimub kahel päeva,11-12 juuli. Võistleja ise valib päeva, millal ta tahab võistelda, osaleda võib ühel päeval (laupäev või pühapäev), või kahel, siis läheb arvestusse kahe päeva tulemus (kahe päeva tulemused ei panda kokku, vaid neid arvestatakse eraldi), nii tekib suurem võimalus võistlejatel saada auhindu, võita loteriis või lihtsalt teha enda tulemus paremaks.Osalemistasu: 25 EUR / päev. Stardimaks sisaldab elussööta ( 200g kärbsetõukeja 3 karpi usse ) ja 2 kg sööta.
Elussööda välja andmisel peab olemas olema enda taara kärbsetõukude jaoks.
Korraldajad: Robert Zulitov ja Aleksei Krahman
NB! Osavõtjate arv on piiratud-38 inimest ühes päevas.

Начинаем регистрацию. Регистрация действительна после перевода регистрационного взноса на следующий расчётный счёт: EE712200001104564784 Aleksei Krahman.
В платёжном поручении обязательно укажите " TOP 5 FISH "+ имя и фамилию участника за которого платится взнос+ число когда участвуете. Соревнования будут проходить два дня, 11-12 июля, участник сам выбирает день когда он хочет соревноваться, это может быть как один день (суббота или воскресенье), так и два дня, тогда в зачет пойдут не один, а два результата (результаты за два дня не суммируются), таким образом мы надеемся в этом году избежать ограничений на количество участников, ну а у тех кто примет решение участвовать в оба дня появится возможность улучшить свой результат, ну и естественно удваивается шанс выиграть в лотерею. Стоимость за участие 25 EUR / день. В стоимость участия входит стартовый комплект наживка ( 200 гр.опарыша и 3 коробки червя ) и 2 кг прикормки. Большая просьба при выдаче наживки иметь свою тару для опарыша.
Организаторы соревнования: Роберт Зулитов и Алексей Крахман
NB! Количество участников ограничено-38 человек в один день.

Регламент/ Регламент
1 день / 1 päev 11.07.2020
➢ 5:30-6:00 - Pегистрация/registreerimine
➢ 6:00-6:30 - Жеребьёвка/инструктаж/loosimine
➢ 6:30-8:00 - Подготовка сектора/ettevalmistusaeg sektorites
ettevalmistamine
➢ 8:00 - Старт/Start
➢ 12:00-13:00-Финиш/Lõpp
➢ 13:05-14:00-Взвешивание/ kaalumine

2 день/ 2 päev 12.07.2020
➢ 6:00-6:30 - Pегистрация/registreerimine
➢ 6:30-7:00 - Жеребьёвка/инструктаж/loosimine
➢ 7:00-8:30 - Подготовка сектора/ettevalmistusaeg sektorites
ettevalmistamine
➢ 8:30 - Старт/Start
➢ 12:30-13:30- Финиш/Lõpp
➢ 13:35-14:30- Взвешивание/ kaalumine
➢ 14:30-16:15-Подведение итогов/Tulemused ja Autasustamine

Kalapüügivõistluse TOP 5 FISH reeglid

1. Üldsätted
TOP 5 FISH on harrastuskalapüügivõistlus feererõngega. Käesoleva võisluse mõistes feederõng on piiramatu pikkusega kalapüügiritv, mis on varustatud tamiili läbilaskvate rõngaste
ja kala võttu signaliseeriva ridvaotsaga (kviiveriga). Rakenduseks peab olema söödakorv ja lipsul üheharuline konks. Rakenduste tüübid ja lipsu pikkus on piiramata. Kalapüük toimub ühe
ridva abil, varuritvade arv on piiramata.

2. Võistlusel osalejad
Võistluses saavad osaleda ainult eelregistreerunud ja võistluse osamaksu tasunud isikud.
Võistlejad peavad käituma korrektselt ja viisakalt
kohtunike ja teiste osalejate suhtes. Alkoholijoobes isikuid ei lubata võistlusele. Võisteljad peavad tundma ja jälgima kalapüügieeskirju, ning koristama enda järel prügi. Võistluses võivad
osaleda nii kalastusportlased kui ka harrastuskalastajad.

3. Võistluse kohtunikud
Võistluse korda jälgib üks või rohkem kohtuniku. Kohtunik peab:
1. Selgelt tundma võistluse regleide
2. Vastama jooksvatele küsimustele ja lahendama vaidlusi
3. Jälgima võistlejate tegevusi võistluse ajal.
Kohtunikul on õigus teha märkusi kuni võistleja diskvalifitseerimiseni juhul, kui võistleja tegevused lähevad vastuollu käesolevate reeglitega. Kohtunikul on õigus ennetähtaegselt
lõpetada võistlust, kui tekivad võistlust takistavad vääramatu jõud (näiteks, ilmastikuolud jms.).

4. Võistluse reglement
1 päev 11.07.2020
➢ 5:30-6:00 - Registreerimine
➢ 6:00-6:30 - Loosimine
➢ 6:30-8:00 - Ettevalmistusaeg sektorites
ettevalmistamine
➢ 8:00 -Start
➢ 12:00-13:00 -Lõpp
➢ 13:05-14:00 -Kaalumine

2 päev 12.07.2020
➢ 6:00-6:30 - Registreerimine
➢ 6:30-7:00 - Loosimine
➢ 7:00-8:30 - Ettevalmistusaeg sektorites
ettevalmistamine
➢ 8:30 - Start
➢ 12:30-13:30- Lõpp
➢ 13:35-14:30- Kaalumine
➢ 14:30-16:15- Tulemused ja Autasustamine


4.1. Registreerimine
Võistleja peab kinnitama võistluses osalemise soovi võistluse korraldajale või kohtunikele võistluse reglemendis määratud tähtajaks, kuid kindlasti enne loosimise lõppu (erandjuhtumitel).
Juhul, kui võistleja ei ole võistlusele ilmunud (ei kinnitanud oma osalemise soovi enne loosimise lõppu) osalustasu ei tagastata.
Registreerimise käigus iga võistleja saab kätte võrdse peibutus- ning elussööda koguse.
Regitreerimisprotsessi ajal kuni loosimise alguseni võistlejal on lubatud ettevalmistada peibutus- ning elussööta.

4.2. Loosimine
Loosimise ajal võistleja valib loosimise teel endale püügisektori numbri, mille fikseeritakse kohtuniku poolt võistluse protokollis. Vajadusel, võistleja võib minna püügisektorisse kohe peale
oma püügisektori kättesaamist ilma loosimisprotsessi lõppuni ootamata.

4.3. Ettevalmistus
Ettevamistusaja jooksul võistleja võib tegeleda oma püügikoha ja varustuse ettevalmistamisega(muru niitmine, sektori koristustööd, peibutus- ja elussööda ettevamistamine, põhja loodimine).
Põhja loodimist võib teostaga üksiganes millise ridvatüübiga (k.a. markerridvaga); on lubatud ka söödakovi abil loodimine, juhul kui rakenduses ei ole kasutatud elus. Ettevalmistuse ajal on
keelatud söötmine. Ettevalmistusaja jooksul kohtunikud kontrolivad võistlejate peibutus- ja elussöötasid.

4.4. Start
Peale Start signaali, võistleja võib alustada püügikoha ettesöötmist või koheselt alsutada kalapüüki ilma eelneva ettesöötmiseta. Ettesöötmine võib toimuda konkuga varustatud rakenduse abil. Kättesaadud kala paigutatakse sumpa, mille pikkus ei tohi olla lühem, kui 2.5m (peamine eesmärk on kala elusana säilitamine kaalumise ajaks); või lastakse kohe tagasi vette.

4.5. Finiš
Stop signaale on kaks: kell 12:00 ja kell 13:00 (11.07.2020); kell 12:30 ja kell 13:30 (12.07.2020). Kell 12:00 (11.07) ja 12:30 (12.07) - kalastussportlastele ja kell 13:00 (11.07) ja kell 13:30 (12.07)- harrastuskalastajatele.
Sellise erinevusega (1 tund) antakse harrastuskalastajatele rohkem võiduvõimalusi. Kalastussportlaseks peetakse võistlejat, kes on regitreeritud EMV reitingus või on osalenud feederpüügivõistlustel üle kahe korra 2018-2020a. perioodil (kaasarvatud).

4.6. Kaalumine
Kaalumist teostab kohtunk, korraldajate abil. Iga võistleja toob sumbas või muus taaras oma 5 suurimat võistluse ajal püütud kala. Võistleja ise otsustab millised kalad ta esitab kaalumiseks.
Kalad peavad olema elusad (rangelt soovitatav). Kui võistleja on püüdnud vähem 5 kala,siis kalad ei esitatakse kaalumiseks. Peale kaalumisprotsessi lõppu (ja vaidluste puudumisel),võistleja ise otsustab kas jätab kalad endale või laseb neid tagasi vette.Kaalumise tulemused kantakse võistluse protokolli.

4.7. Autasustamine
Võitjaid autasustatakse võistluse protokolli alusel korraldaja poolt.

5. Peibutussööt
Registreerimisprotsessi ajal kõik võistlejad saavad samasuguse kaubamärgi ja kaaluga peibutussööta. Teiste peibutussöötade kasutamine või lisamine on rangelt keelatud. On lubatud
lõhna- ning maitseainete lisamine peibutussöötadesse, aga mitte rohkem kui 200g ja värvilist kuiva saiapuru on lubatud 200g.
Peibutussööda kontrollimisel kohtunike poolt ei tohi selles sisalduda elussööta.

6. Elussööt
Igale osaleja saab korraldaja käest samasugust elussööta samas koguses (kärbsetõuk, uss).Oma elussööta kohaletoomine ja kasutamine on keelatud. Erandina võib kasutada maisi, lubatud kogus mitte rohkem kui 400g.
Püügi ajal konksu otsas võib olla ainult käesolevates reeglites kirjeldatud koksusööt (elussööt
ja/või mais). Penoplast, kunstpeibutised jms on keelatud. Tirkude kasutamine on keelatud.

Muu
Kui võistleja lahkub mingil põhjusel sektorist, tema püügiraksendus peab olema veest väljavõetud ja konks ei tohi olla vees.

Правила соревнования TOP 5 FISH

1.Общие положения

Соревнование TOP 5 FISH имеет статус любительского соревнования и подразумевает под
собой любительскую ловлю фидерной снастью. Любительская фидерная снасть - это удилище (без ограничения размера), оснащённое пропускными кольцами, оборудованное
катушкой и сигнализирующей поклёвку сменной вершинкой(кивер).Оснасткой является
кормушка и один(одинарный) крючок на поводке. Виды оснасток используются любые,длина поводка - не ограничена. Ловля производится на одно удилище, запасных удилищ может быть неограниченное кол-во.

2.Участники соревнования
Участниками соревнований являются только лица, указанные в заявке на соревнование, тот кто зарегистрировался и оплатил стартовый взнос. Участники соревнований обязаны вести себя корректно и сдержанно по отношению к судье (судьям) и другим участникам, не допускать появления в нетрезвом состоянии на соревновании, а также знать и соблюдать правила любительского рыболовства. Участник соревнования обязан убрать за собой мусор, если таковой имеется. Участником соревнования может быть, как спортсмен – рыболов, так и рыболов – любитель.

3.Судьи
На соревновании будет присутствовать судья или судьи. Судья должен:
1. Чётко знать правила данного соревнования
2. Решать возникающие вопросы и споры
3. Контролировать действия участников во время проведения соревнования. Судья имеет право сделать
замечание участнику, вплоть до дисквалификации, если он нарушает правила данного соревнования. Судья имеет право остановить соревнование в виду форс-мажорных
обстоятельств (погодные условия и т.д.и т.п.).

4.Регламент соревнования

1 день / 11.07.2020
➢ 5:30-6:00 - Pегистрация
➢ 6:00-6:30 - Жеребьёвка/инструктаж
➢ 6:30-8:00 - Подготовка сектора
➢ 8:00 - Старт
➢ 12:00-13:00 Финиш
➢ 13:05-14:00 Взвешивание

2 день / 12.07.2020
➢ 6:00-6:30 - Pегистрация
➢ 6:30-7:00 - Жеребьёвка/инструктаж
➢ 7:00-8:30 - Подготовка сектора
➢ 8:30 - Старт
➢ 12:30-13:30 Финиш
➢ 13:35-14:30 Взвешивание
➢ 14:30-16:15 Подведение итогов, награждение

4.1 Регистрация
По прибытию участника на место соревнования, он обязан подтвердить своё присутствие у организаторов соревнования или судьи, в указанное время, но не позднее окончания
жеребьёвки (в исключительных случаях). В случае если участник не явился на соревнование или опоздал (не явился на жеребьёвку), стартовый взнос не возвращается.
При регистрации на месте соревнования каждый участник получает одинаковое кол-во прикормки и насадки. При прохождении регистрации участник имеет право заниматься
прикормкой и насадкой, до жеребьёвки.

4.2 Жеребьёвка
Во время жеребьёвки, участник получает номер сектора, который фиксируется в протоколе у судьи. При необходимости участник может проследовать в свой сектор сразу после
жеребьёвки, не дожидаясь окончания общей жеребьёвки.

4.3 Подготовка
Во время подготовки участник может заниматься: подготовкой рабочего места - косьба,расчистка сектора; подготовкой снастей; замесом прикормки; насадкой; также промером
глубины и дистанции ловли. Промер глубины и дистанции может осуществляться любым
типом удилищ (в т. ч. маркерным), пустой кормушкой или грузиком, не имея в оснастке поводка с крючком. Закармливание точки лова во время подготовки – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Во время подготовки у участника проверяется прикормка и насадка. Проверка осуществляется
судьёй.

4.4 Старт
После сигнала СТАРТ, участник может делать стартовый закорм, или начинать ловлю без закорма, по выбору каждого участника. Стартовый закорм разрешается производить с
поводком и насадкой на крючке. Во время лова, выловленная рыба сохраняется в садке не менее 2,5 метров (главное условие- сохранить рыбу живой до взвешивания), или выпускается(по желанию) обратно в воду.

4.5 Финиш
Сигнал ФИНИШ будет звучать в 12:00 и 13:00 в первый день (11.07.2020) и в 12:30 и 13:30 во второй день (12.07.2020). В 12:00 (11.07) и 12:30 (12.07) для спортсменов, если таковые
будут, а в 13:00 (11.07) и 13:30 (12.07) - для всех остальных участников. Это сделано для того, чтобы за счёт форы
по времени в 1 час, уравнять шансы на победу в соревновании. Спортсменом является участник имеющий действующий рейтинг EMV или участвовавший в спортивных соревнованиях
по фидеру( не менее 2 ) с 2018-2020 год включительно.

4.6 Взвешивание
Взвешивание производит судья или судьи и организаторы соревнования могут им в этом помогать.
Каждый участник на взвешивание приносит в садке(или другой таре) 5 самых больших
рыб(по мнению участника, которые он сам отбирает) в живом виде(строго желательно).
Если участник поймал меньше 5 рыб, соответственно это кол-во рыб не предъявляются на взвешивание. Вся рыба после взвешивания(если не возникло спорных вопросов)
выпускается, или забирается по желанию участником. Все результаты заносятся в протокол
соревнования и по результатам выбираются победители.

4.7 Награждение
Награждение победителей производится организаторами,на основании протокола соревнования.

5.Прикормка
Во время регистрации все участники получат одинаковую по весу и наименованию прикормку. Использование других видов прикормки, различных круп и т.п.,увеличивающих объём и уловистость прикормки - ЗАПРЕЩЕНО.
РАЗРЕШЕНО-добавлять различные сухие не более 200 гр.и жидкие аромы и аттрактанты. Допустимая норма цветных сухарей не более 200 гр. Во время проверки прикормки, в прикормке
не должны присутствовать никакие виды из разрешённых насадок. После проверки прикормки можно добавлять в неё все разрешённые виды насадки.

6. Насадка
Всем участникам будет выдана одинаковая насадка, а именно опарыш и червь в одинаковом количестве. Использование другой насадки – ЗАПРЕЩЕНО, исключение составляет
КУКУРУЗА, но не более 400 гр.
Во время ловли на крючке должна находиться только насадка, никаких посторонних вещей,поднимающих насадку от дна, таких как (пенопласт, искусственная наживка и т.д. и т.п.) быть не должно.
Использование мормышки различных типов также ЗАПРЕЩЕНО.

П.С.Если во время ловли участнику нужно выйти из своего сектора, снасть на которую он ловил, должна быть вытащена из воды и крючок на поводке не должен находится в воде.
Последний раз редактировалось BOW289 19 июн 2020, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 19 июн 2020, 17:43

TOP 5 FISH
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
12.07.2020
1. Andrei Motsarnõi
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Robert Zulitov
5. Mikk Alekõrs
6. Rauno Suurmäe
7. Marko Avsjukevits
8. Denis Mežennõi
9. Dmitri Tihhomirov
10. Pavel Villanen
11. Maksim Nikolajenko
12. Vladimir Tihhomirov
13. Ivo Venig
14. Vitali Gontšarov
15. Marino Pukki
16. Martin Vaher
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2019

Непрочитанное сообщение BOW289 » 19 июн 2020, 17:43

TOP 5 FISH
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
11.07.2019
1. Andrei Motsarnõi
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Aleksei Krahman
5. Hanno Veldemann
6. Mikk Alekõrs
7. Dmitri Tihhomirov
8. Pavel Villanen
9. Maksim Nikolajenko
10. Vladimir Tihhomirov
11. Pjotr Luštšikov
12. Ivo Venig
13. Aleksandr Dikalenko
14. Vitali Gontšarov
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 19 июн 2020, 23:04

НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 28 июн 2020, 10:47

TOP 5 FISH
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
12.07.2020
1. Andrei Motsarnõi
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Robert Zulitov
5. Mikk Alekõrs
6. Rauno Suurmäe
7. Marko Avsjukevits
8. Juri Fjodorov
9. Dmitri Tihhomirov
10. Pavel Villanen
11. Maksim Nikolajenko
12. Vladimir Tihhomirov
13. Ivo Venig
14. Vitali Gontšarov
15. Marino Pukki
16. Martin Vaher
17. Jevgeni Aršinov
18. Pjotr Povsten
19. Sergei Mihhailov
20. Enno Toomla
21. Ruslan Ožigin
22. Margus Järvsoo
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 28 июн 2020, 10:48

Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
11.07.2019
1. Andrei Motsarnõi
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Aleksei Krahman
5. Hanno Veldemann
6. Mikk Alekõrs
7. Dmitri Tihhomirov
8. Pavel Villanen
9. Maksim Nikolajenko
10. Vladimir Tihhomirov
11. Pjotr Luštšikov
12. Ivo Venig
13. Aleksandr Dikalenko
14. Vitali Gontšarov
15. Andrei Antonov
16. Jevgeni Aršinov
17. Pjotr Povsten
18. Ivan Tolstopjatov
19. Artjom Duradži
20. Enno Toomla
21. Marino Pukki
22. Ruslan Ožigin
23. Vladimir Berezovski
24. Margus Järvsoo
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 28 июн 2020, 14:31

Информация по призам.
Вложения
79251594_720559178755608_7772043296427928364_n.jpg
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 05 июл 2020, 21:04

TOP 5 FISH
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
11.07.2019
1. Aleksei Krahman
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Pavel Villanen
5. Dmitri Tihhomirov
6. Maksim Nikolajenko
7. Pjotr Luštšikov
8. Mikk Alekõrs
9. Hanno Veldemann
10. Maksim Tširinovitš
11. Vladimir Tihhomirov
12. Ivo Venig
13. Aleksandr Dikalenko
14. Vitali Gontšarov
15. Andrei Antonov
16. Jevgeni Aršinov
17. Pjotr Povsten
18. Ivan Tolstopjatov
19. Andrei Balihhin
20. Enno Toomla
21. Marino Pukki
22. Ruslan Ožigin
23. Vladimir Berezovski
24. Margus Järvsoo
25. Jüri Fjodorov
26. Jevgeni Lužetski
27. Juri Korotejev-Piir
28. Dmitri Gerasimovitš

Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
12.07.2020
1. Andrei Motsarnõi
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Robert Zulitov
5. Mikk Alekõrs
6. Rauno Suurmäe
7. Marko Avsjukevits
8. Juri Fjodorov
9. Dmitri Tihhomirov
10. Pavel Villanen
11. Maksim Nikolajenko
12. Vladimir Tihhomirov
13. Ivo Venig
14. Vitali Gontšarov
15. Marino Pukki
16. Martin Vaher
17. Jevgeni Aršinov
18. Pjotr Povsten
19. Sergei Mihhailov
20. Enno Toomla
21. Ruslan Ožigin
22. Margus Järvsoo
23. Artjom Duradži
24. Urmas Puju
25. Janek Ilves
26. Maksim Tširinovitš
27. Andrei Balihhin
28. Andrei Antonov
29. Juri Korotejev-Piir
30. Mikk Rohtla
31. Dmitri Gerasimovitš
32. Pavlo Bozhenok
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
tsyba
Активный участник форума
Сообщения: 2483
Зарегистрирован: 29 июн 2006, 11:06
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение tsyba » 07 июл 2020, 11:30

Есть два свободных места в микроавтобусе и много места для снастей. Выезжаю из Мустамяе. Участвую два дня. Могу выехать в любое время с четверга 21.00 к субботнему стврту. Звоните 56268046, Владимир. Сообразими на троих. Идешевле и приятней в компании.

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 09 июл 2020, 12:09

TOP 5 FISH
Registreerunud osalejate nimekiri / Список участников
11.07.2019
1. Aleksei Krahman
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Pavel Villanen
5. Dmitri Tihhomirov
6. Maksim Nikolajenko
7. Pjotr Luštšikov
8. Mikk Alekõrs
9. Hanno Veldemann
10. Maksim Tširinovitš
11. Vladimir Tihhomirov
12. Ivo Venig
13. Aleksandr Dikalenko
14. Vladimir Tsõbulevski
15. Andrei Antonov
16. Jevgeni Aršinov
17. Pjotr Povsten
18. Ivan Tolstopjatov
19. Andrei Balihhin
20. Enno Toomla
21. Marino Pukki
22. Ruslan Ožigin
23. Vladimir Berezovski
24. Margus Järvsoo
25. Jüri Fjodorov
26. Jevgeni Lužetski
27. Juri Korotejev-Piir
28. Dmitri Gerasimovitš
29. Denis Mežennõi
30. Alan Priidel
31. Reimar Ritson

12.07.2020
1. Andrei Motsarnõi
2. Dmitri Schreitor
3. Vladimir Morozov
4. Robert Zulitov
5. Mikk Alekõrs
6. Rauno Suurmäe
7. Marko Avsjukevits
8. Juri Fjodorov
9. Dmitri Tihhomirov
10. Pavel Villanen
11. Maksim Nikolajenko
12. Vladimir Tihhomirov
13. Ivo Venig
14. Oleg Sokolov
15. Marino Pukki
16. Martin Vaher
17. Jevgeni Aršinov
18. Pjotr Povsten
19. Sergei Mihhailov
20. Enno Toomla
21. Ruslan Ožigin
22. Margus Järvsoo
23. Artjom Duradži
24. Urmas Puju
25. Janek Ilves
26. Maksim Tširinovitš
27. Andrei Balihhin
28. Andrei Antonov
29. Juri Korotejev-Piir
30. Mikk Rohtla
31. Dmitri Gerasimovitš
32. Pavlo Bozhenok
33. RandoVolkov
34. Mati Banhard
35. Vladimir Tsõbulevski
36. Andrey Turbin
37. Veljo Sarapuu
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 14 июл 2020, 21:30

18-19 июля в Тарту на Lodjakoda прошли очередные соревнования TOP5FISH. В этом году в соревновании приняло участие 70 человек. Хотим выразить благодарность нашим спонсорам #volzhankaestonia, #flagman, #anglingarea, #kalastustarbedvobler, #salmofishingestonia, #culturefishingestonia за сотрудничество и предоставленные призы, отдельная благодарность Ivo Sööt /Volzhanka, Алексей Пашукевич /Flagman, Andrei Buloga, Толян До /Culturefishing, Aleksei Antipchik /Salmо, Питер Лущиков/Angling Area, Роман Яковлев и Дмитрий Гуляев/Vobler, парням-меценатам за финансовую поддержку, kalastustarbed Vobler за предоставленную качественную наживку, нашим помощникам и друзьям за помощь в организации и моральную поддержку. Спасибо всем участникам, очень рады были видеть много новых людей и надеемся до новых встреч!

Наши призеры
1 место-Juri Fjodorov приз от Volzhanka платформа рыболовная D36 Pro Sport
2 место-Ruslan Ožigin приз от Volzhanka кресло рыболовное D36 Pro Sport
3 место-Maksim Tširinovitš приз от Volzhanka кресло рыболовное D25 Pro Sport
4 место-Andrei Motsarnõi приз от Volzhanka сумка рыболовная Pro Sport
5 место-Enno Toomla приз от Volzhanka катушка фидер мастер 4000 + сумка для садка Pro Sport
10 место-Hanno Veldemann приз от Volzhanka Фидер Оптима 3.6
13 место-Veljo Sarapuu приз от Volzhanka Фидер Оптима 3.6
20 место-Martin Vaher приз от Volzhanka Фидер Оптима 3.3
30 место-Vadim Lozenko приз от Volzhanka Фидер Оптима 3.0
40 место-Pavlo Bozhenok приз от Volzhanka Фидер Оптима 2.7
55 место-Vladimir Tihhomirov приз от Volzhanka кресло рыболовное D25 Pro Sport
Самый маленький улов- Vladimir Morozov приз от Volzhanka катушка фидер мастер 4000
Самая крупная рыба-Juri Fjodorov приз от Salmo удилище Salmo Elite Feeder 80 3.6
Приз лучшей среди женщин- Marina Semenetš приз от Salmo комплект Blaster Pole Set

Среди всех участников было разыграно 10 призов и подарочных карт от наших спонсоров.
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...

Аватара пользователя
BOW289
Активный участник форума
Сообщения: 805
Зарегистрирован: 14 июл 2006, 16:26
Откуда: ыйсмяэ
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

TOP 5 FISH 2020

Непрочитанное сообщение BOW289 » 14 июл 2020, 21:33

109348088_313238636378518_2258231008289274372_n (1).jpg
108862448_2775504609349177_6567143483815764080_n.jpg
109477427_620309511923751_1524326894414463710_n.jpg
НЕ ПОЙМАЛ,ТАК НАКОРМИЛ...


Вернуться в «Соревнования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя